Nieuwe regels voor pensioen: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

De regels voor uw pensioen gaan veranderen. Maar niet alles verandert. Hieronder leest u wat hetzelfde blijft als de nieuwe regels zijn ingevoerd en wat verandert.

Wat blijft hetzelfde?

Niet alle regels voor uw pensioen veranderen. De sterke punten blijven bestaan:

  1. Werknemers en werkgevers blijven samen betalen voor het pensioen.
  1. U ontvangt pensioen zo lang u leeft – ook als u ouder wordt dan gemiddeld.
  1. Naast pensioen krijgt u later AOW, een uitkering van de overheid. De AOW-leeftijd stijgt nog wel, maar minder snel dan eerst is afgesproken.
  1. Overlijdt u? Dan krijgt uw partner en eventuele kinderen een pensioen, ook als u overlijdt voordat u met pensioen bent.
  1. U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt.
  1. De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon blijven samen afspraken maken over de pensioenregeling.

Meer weten over uw huidige pensioen? Kijk dan verder op deze website of ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat gaat er veranderen?

1. Pensioen met afspraken over de inleg

Op dit moment zijn er binnen de pensioenregeling van Pensioenfonds Pon afspraken gemaakt over de hoogte van de pensioenuitkering en de maximale hoogte van de premie die wordt ingelegd. In het nieuwe pensioen worden alleen afspraken gemaakt over hoeveel geld u en uw werkgever inleggen voor uw pensioen. Er zijn geen afspaken over de hoogte van de pensioenuitkering. Deze pensioenregeling heet een premieregeling.

Bij een premieregeling bouwt u een persoonlijk pensioenvermogen op. Het vermogen wordt omgezet in pensioen zodra u met pensioen gaat. Er is vooraf geen belofte over de hoogte van het bedrag dat u maandelijks ontvangt. Wel kunt u beter zien hoeveel geld u en uw werkgever inleggen en hoe het persoonlijk pensioenvermorgen verandert.

2. Uw pensioen beweegt mee

Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat u heeft opgebouwd straks sneller omhoog. Maar dit pensioen kan ook omlaag gaan als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker.

De bewegingen in de hoogte van het vermogen worden kleiner als u (bijna) met pensioen bent. Als u ouder wordt nemen we steeds minder risico met beleggen. Dus hoe dichter u bij uw pensioen komt, hoe beter u ziet welk pensioen u kunt verwachten. Legt u geld in, dan krijgt u elk jaar bericht over de hoogte van het pensioen dat u later ontvangt. U ziet wat u krijgt als het meezit, als het tegenzit en als het gaat volgens verwachting.

3. De regels voor het partnerpensioen en wezenpensioen worden eenvoudiger

Komt u te overlijden, dan krijgen uw partner en kind(eren) een maandelijks bedrag van ons. De regels voor dit partnerpensioen en wezenpensioen zijn straks voor iedereen hetzelfde. Daardoor is duidelijker waar uw partner en kind(eren) op kunnen rekenen.

In het kort: 

  • Overlijdt u voor u uw pensioen laat ingaan? Dan krijgt uw partner een vast percentage van uw inkomen: maximaal 50 procent van het salaris. Hoe hoog het percentage precies zal zijn, wordt afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon.
  • Overlijdt u als u met pensioen bent? Dan hangt de hoogte van het partnerpensioen af van het vermogen dat u heeft opgebouwd.

In deze video ziet u wat hetzelfde blijft als de nieuwe pensioenregels zijn ingevoerd en wat er verandert.

Video afkomstig van www.pensioenduidelijkheid.nl