Uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Welke gevolgen dit zijn, worden bepaald door wettelijke regels en de afspraken die u met uw ex-partner maakt.

Verevening ouderdomspensioen

Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet het “verevend ouderdomspensioen”.

Als u ons binnen twee jaar na de datum van scheiding op de hoogte stelt van de gemaakte afspraken tussen u en uw ex-partner, maken wij het verevend ouderdomspensioen maandelijks over naar uw ex-partner wanneer u met pensioen gaat. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. De gemaakte afspraken kunt u aan ons doorgeven via het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het verevend ouderdomspensioen wordt aan uw ex-partner uitbetaald zodra u met pensioen gaat tot uw overlijden. Als uw ex-partner eerder overlijdt, wordt het verevend ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw ouderdomspensioen. Als wij na twee jaar na de datum van scheiding geen bericht van u ontvangen hebben, gaan wij ervan uit dat u en uw ex-partner de verdeling zelf regelen. U maakt het ouderdomspensioen waar uw partner recht op heeft dan zelf over naar uw ex-partner op het moment dat u met pensioen gaat.

Om af te wijken van deze wettelijke regel, moet u een echtscheidingsconvenant laten opmaken. Heeft u afwijkende afspraken gemaakt over uw pensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van het echtscheidingsconvenant. 

Bijzonder partnerpensioen

Het is wettelijk vastgelegd dat uw ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Dit heet het “bijzonder partnerpensioen”. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitbetaald op het moment dat u komt te overlijden. Het partnerpensioen waar uw eventuele nieuwe partner recht op heeft bij uw overlijden, is hierdoor lager.

U kunt van deze regel afwijken in een echtscheidingsconvenant of door samen met uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen in te vullen. Het formulier vindt u bij de documenten.

Uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling stopt

Als u en uw partner uit elkaar gaan, stopt uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling. Uw ex-partner heeft geen recht op het Anw-hiaat pensioen.

U was samenwonend

Als u samenwoonde, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Afwijkende afspraken hierover worden gemaakt in de samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld of u kunt samen met uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen invullen. Uw ex-partner heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen.

Wat moet u doen als u en uw partner uit elkaar gaan?

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Geef binnen twee jaar na beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door welke afspraken u gemaakt heeft over het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Woont u in het buitenland? Dan moet u ons zelf op de hoogte stellen van uw scheiding met gewaarmerkte kopieën van bewijs van scheiding.

Als u heeft samengewoond, moet u ons met een getekende verklaring op de hoogte stellen dat de samenleving is beëindigd. Het bijzonder partnerpensioen reserveren wij voor uw ex-partner. Als er afwijkende afspraken gemaakt zijn, kunt u dit vermelden op het formulier Afstandsverklaring partner. In dat geval moet uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partner ook ondertekenen.

Uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit mogelijk gevolgen voor uw pensioen. Welke gevolgen dit zijn, worden bepaald door wettelijke regels en de afspraken die u met uw ex-partner maakt.

Verevening ouderdomspensioen

Het is wettelijk geregeld dat uw ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen dat opgebouwd is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit heet het “verevend ouderdomspensioen”. 

Als u ons binnen twee jaar na de datum van scheiding op de hoogte stelt van de gemaakte afspraken tussen u en uw ex-partner, maken wij het verevend ouderdomspensioen maandelijks over naar uw ex-partner. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager. De gemaakte afspraken kunt u aan ons doorgeven via het formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van pensioen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het verevend ouderdomspensioen wordt uitbetaald aan uw ex-partner tot uw overlijden. Als uw ex-partner eerder overlijdt, wordt het verevend ouderdomspensioen weer toegevoegd aan uw ouderdomspensioen. Als wij na twee jaar geen bericht van u ontvangen hebben, gaan wij ervan uit dat u en uw ex-partner de verdeling zelf regelen. U maakt het ouderdomspensioen waar uw partner recht op heeft dan zelf over naar uw ex-partner op het moment dat u met pensioen gaat.

Om af te wijken van deze wettelijke regel, moet u een echtscheidingsconvenant laten opmaken. Heeft u afwijkende afspraken gemaakt over uw pensioen? Wij ontvangen dan graag een kopie van het echtscheidingsconvenant. 

Bijzonder partnerpensioen

Het is wettelijk vastgelegd dat uw ex-partner recht heeft op het partnerpensioen dat opgebouwd is tot de datum van echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap. Dit heet het “bijzonder partnerpensioen”. Het bijzonder partnerpensioen wordt uitbetaald op het moment dat u komt te overlijden.

U kunt van deze regel afwijken in een echtscheidingsconvenant of door samen met uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen in te vullen.

U was samenwonend

Als u samenwoonde, heeft uw ex-partner recht op bijzonder partnerpensioen. Afwijkende afspraken hierover worden gemaakt in de samenlevingsovereenkomst die de notaris heeft opgesteld of u kunt samen met uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen invullen. Uw ex-partner heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen.

Getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonen na uw pensioen

Als u bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of bent gaan samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan en u bent uit elkaar gegaan, heeft uw ex-partner geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. Uw nieuwe partner heeft ook geen recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd.

U ontvangt AOW

Als u AOW ontvangt en u en uw partner gaan uit elkaar, kan de hoogte van uw AOW veranderen. Voor informatie en vragen over de gevolgen voor uw AOW, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank of kijk op de website www.svb.nl.

Wat moet u doen als u en uw partner uit elkaar gaan?

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Geef binnen twee jaar na beëindiging van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aan ons door welke afspraken u gemaakt heeft over het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Woont u in het buitenland? Dan moet u ons zelf op de hoogte stellen van uw scheiding met gewaarmerkte kopieën van bewijs van scheiding.

Als u heeft samengewoond, moet u ons met een getekende verklaring op de hoogte stellen dat de samenleving is beëindigd. Het bijzonder partnerpensioen reserveren wij voor uw ex-partner. Als er afwijkende afspraken gemaakt zijn, kunt u dit vermelden op het formulier Afstandsverklaring partner. In dat geval moet uw ex-partner het formulier Afstandsverklaring partner ook ondertekenen.

Foto: Pexels

Bent u gepensioneerd?

Kijk wat er voor u van toepassing is.

Klik hier
Bent u deelnemer?

Kijk wat er voor u van toepassing is

Klik hier

Formulieren

Ga direct naar het formulier Mededeling van scheiden of het formulier Afstandsverklaring partnerpensioen.

Klik hier