Anw-hiaat pensioenregeling

Heeft u een partner en is uw partner bekend bij ons, dan bent u automatisch aangemeld voor de Anw-hiaat pensioenregeling. U blijft deelnemer aan de Anw-hiaat pensioenregeling zolang u een partner heeft en in dienst bent.

Wanneer krijgt uw partner een uitkering?

Het Anw-hiaat pensioen keert uit als uw partner géén recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De Anw-uitkering van de SVB

De Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Uw partner heeft recht op een uitkering vanuit deze wet als uw partner:

  • Jonger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd, en;
  • één of meer kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar, óf;
  • minstens 45% arbeidsongeschikt is.

Als uw partner recht heeft op een Anw-uitkering en zelf nog andere inkomsten heeft, bijvoorbeeld inkomen uit werk of uitkeringen, dan is het mogelijk dat deze inkomsten van de Anw-uitkering afgetrokken worden. De Anw-uitkering kan dus worden verlaagd.

Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

De Anw-hiaat pensioenregeling

Het Anw-hiaat pensioen zorgt ervoor dat uw partner na uw overlijden een volledige Anw-uitkering ontvangt. Uw partner ontvangt een Anw-uitkering tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit kan op twee manieren:

  1. Pensioenfonds Pon geeft een aanvulling op de Anw-uitkering van de SVB. 
  2. Pensioenfonds Pon geeft een volledige Anw-uitkering als uw partner niet in aanmerking komt voor een uitkering van de SVB.

Let op: Uw partner moet aangemeld zijn bij Pensioenfonds Pon. Als uw partner niet is aangemeld, is er géén recht op een uitkering.

Wie is uw partner?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. U krijgt de bevestiging van deelname thuisgestuurd. Woont u samen? Dan zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Klik hier voor meer informatie.

Let op: Is uw werkgever alleen aangesloten bij Pensioenfonds Pon voor de Anw-hiaat pensioenregeling en niet voor de Basis pensioenregeling? Dan krijgen wij géén automatisch bericht van de gemeente als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. In dit geval moet uw partner eerst bij ons aangemeld worden om deel te kunnen nemen aan de Anw-hiaat pensioenregeling. U kunt dit via uw werkgever regelen of u kunt uw partner zelf bij ons aanmelden.

De premie voor het Anw-hiaat pensioen

U betaalt zelf geen premie voor deze dekking: De werkgever betaalt de volledige premie voor alle werknemers met een partner.

Wat moet uw partner doen na uw overlijden?

Als u komt te overlijden, ontvangen wij automatisch bericht van de gemeente waar u woont. Wij nemen dan contact op met uw partner.

Wij ontvangen géén bericht van uw overlijden als u in het buitenland woont. In dat geval ontvangen wij graag uw overlijdensakte van uw partner. Aan de hand hiervan sturen wij alsnog de benodigde stukken voor het aanvragen van het Anw-hiaat pensioen.

Gaat u met pensioen?

Als u met pensioen gaat, treedt u uit dienst bij uw werkgever. Als u een partner heeft, stopt de dekking voor de Anw-hiaat pensioenregeling.

Maakt u gebruik van de mogelijkheid voor deeltijdpensioen? Dan blijft u gedeeltelijk in dienst bij uw werkgever. U blijft dan deelnemen aan de Anw-hiaat pensioenregeling. Zolang er een dienstverband is en u een partner heeft, blijft de dekking voor de Anw-hiaat pensioenregeling bestaan.

Meer informatie vindt u in de video of Pensioen 1-2-3.