U ontvangt een Anw-hiaat pensioen

Het Anw-hiaat pensioen dat u ontvangt van Pensioenfonds Pon is gebaseerd op de Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank. De Anw-uitkering wordt uitbetaald tot de AOW-leeftijd is bereikt. Uw Anw-hiaat pensioen van Pensioenfonds Pon eindigt ook op dat moment.

Situaties die invloed hebben op uw Anw-hiaat pensioen

Uw Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank wijzigt

Als uw Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank wijzigt, passen wij uw Anw-hiaat pensioen daarop aan. Wij ontvangen graag altijd een kopie van de uitkeringsbrief van de Sociale Verzekeringsbank als uw Anw-uitkering wijzigt.

U gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of samenwonen

Het Anw-hiaat pensioen wordt stopgezet als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen. Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, krijgen wij automatisch bericht van de gemeente. Als u gaat samenwonen, moet u ons zelf op de hoogte stellen dat u gaat samenwonen.

Eindigt uw nieuwe relatie binnen 6 maanden? Dan wordt het Anw-hiaat pensioen hervat. Neem in dit geval contact met ons op.

U ontvangt ouderdomspensioen

Uw Anw-hiaat pensioen eindigt wanneer u AOW ontvangt. Als u vóór uw AOW-leeftijd ouderdomspensioen gaat ontvangen, heeft dit geen invloed op de uitbetaling van uw Anw-hiaat pensioen. Het is mogelijk dat uw Anw-uitkering van de Sociale Verzekeringsbank wijzigt door de verandering van uw inkomen. Wij passen uw Anw-hiaat pensioen daarop aan.

U komt te overlijden

Als u komt te overlijden, ontvangen wij automatisch bericht van de gemeente waar u woont. Aan de hand van dit bericht eindigt het Anw-hiaat pensioen. Wij ontvangen géén bericht van uw overlijden als u in het buitenland woont. In dit geval ontvangen wij graag uw overlijdensakte van uw nabestaanden.