Salaris boven € 137.800

Netto pensioenregeling

In de Basis pensioenregeling bouwt u pensioen op over het salaris tot maximaal € 137.800 bruto per jaar op fulltime basis (2024). Voor het inkomen boven
€ 137.800 mag wettelijk geen pensioen worden opgebouwd in de Basis pensioenregeling. Voor het gedeelte van het salaris boven € 137.800 kunt u vrijwillig gebruikmaken van de Netto pensioenregeling van Pensioenfonds Pon. Op deze manier bouwt u pensioen op over uw volledige salaris.

Is uw fulltime salaris hoger dan € 137.800 bruto per jaar, maar werkt u parttime? Dan kan deze Netto pensioenregeling ook voor u gelden. Wij rekenen uw parttime salaris om naar een fulltime salaris.

Hoe ziet de Netto pensioenregeling eruit?

Pensioenfonds Pon biedt u een Netto pensioenregeling. In deze pensioenregeling kunt u pensioen opbouwen over het salaris boven € 137.800.

In tegenstelling tot de Basis pensioenregeling, wordt uw pensioen in de Netto pensioenregeling belegd in een beleggingsproduct. De beleggingswaarde die u opbouwt gebruikt u om een pensioen aan te kopen op uw pensioendatum.

Het verschil met de Basis pensioenregeling is dat de premie-inleg in deze pensioenregeling netto is. Er wordt dus belasting betaald over de premie. De uitkering van het pensioen is ook netto. Over uw uitkering wordt dus geen belasting meer betaald. 

In de Netto pensioenregeling heeft u de mogelijkheid om pensioen op te bouwen voor netto ouderdomspensioen en netto partner- en wezenpensioen of voor alleen een netto partnerpensioen en wezenpensioen.

Netto ouderdomspensioenen, partner- en wezenpensioen

  • U bouwt een beleggingswaarde op die u op pensioendatum kunt gebruiken om een ouderdomspensioen aan te kopen. U kunt ervoor kiezen om de opgebouwde beleggingswaarde op pensioendatum te gebruiken om uw partnerpensioen en wezenpensioen te verhogen. Het pensioen wordt netto uitbetaald.
  • Uw partner en kinderen maken aanspraak op een partnerpensioen en wezenpensioen. Dit wordt uitbetaald als u komt te overlijden vóór de pensioendatum. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen wordt gebaseerd op uw jaarsalaris en uw toekomstige diensttijd tot de pensioendatum. Daarnaast bouwt u een beleggingswaarde op die u op pensioendatum kunt gebruiken om een partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen. U kunt ervoor kiezen om de opgebouwde beleggingswaarde op pensioendatum te gebruiken om uw ouderdomspensioen te verhogen. Het pensioen wordt netto uitbetaald.
  • De benodigde premie wordt betaald uit de netto pensioencompensatie van uw werkgever en uw eigen netto deelnemersbijdrage. Uw eigen deelnemersbijdrage is procentueel gelijk aan de deelnemersbijdrage in de Basis pensioenregeling.

Alleen netto partnerpensioen en wezenpensioen

  • U bouwt geen beleggingswaarde op voor ouderdomspensioen over uw jaarsalaris boven € 137.800
  • Uw partner en kinderen maken aanspraak op een partnerpensioen en wezenpensioen. Dit wordt uitbetaald als u komt te overlijden vóór de pensioendatum. De hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen wordt gebaseerd op uw jaarsalaris en uw toekomstige diensttijd tot de pensioendatum. Daarnaast bouwt u een beleggingswaarde op die u op pensioendatum kunt gebruiken om een partnerpensioen en wezenpensioen aan te kopen. Het pensioen wordt netto uitbetaald.
  • De benodigde premie wordt betaald uit de netto pensioencompensatie van uw werkgever. Aangezien de netto pensioencompensatie hoger is dan de benodigde premie, houdt u netto meer loon over. U spaart namelijk niet voor ouderdomspensioen.

Geen verplichte deelname

Deelname aan de Netto pensioenregeling is niet verplicht. U kunt ervoor kiezen geen pensioen op te bouwen voor uw salaris boven € 137.800.

  • U bouwt geen beleggingswaarde op voor ouderdomspensioen over uw jaarsalaris boven € 137.800.
  • Uw partner en kinderen maken geen aanspraak op een partnerpensioen en wezenpensioen. U en uw eventuele partner moeten bij deze optie een afstandsverklaring ondertekenen. Daarmee geeft uw partner aan bewust geen aanspraak te maken op een partnerpensioen en wezenpensioen in geval van uw overlijden.
  • Er wordt geen pensioenpremie betaald. De gehele netto pensioencompensatie krijgt u uitbetaald van uw werkgever. Ook is er geen netto deelnemersbijdrage vereist. U houdt meer netto loon over.

Hoe wordt de Netto pensioenregeling uitgevoerd?

Wij maken voor het aanbieden van de Netto pensioenregeling gebruik van de diensten van Goldman Sachs Asset Management. Zij bieden met Mijn Pensioen een beleggingsproduct aan waarbij uw beleggingswaarde, na aftrek van premie en kosten, ondergebracht wordt in een LifeCycle Mix. Bij een LifeCycle Mix wordt uw portefeuille voor u beheerd door de beleggers van Goldman Sachs Asset Management en wordt nauwkeurig gekeken naar uw beleggingshorizon en uw risicoprofiel. Zo wordt uw beleggingswaarde defensief, neutraal of offensief belegd en het risico in uw portefeuille wordt stapsgewijs afgebouwd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. In de Deelnemersbrochure leest u meer over de LifeCycle Mix en hoe deze voor u wordt ingevuld en uitgevoerd. De Deelnemersbrochure vindt u bij de Documenten.

Wat moet u doen?

Zodra uw fulltime salaris hoger dan € 137.800 bruto per jaar is of u treedt nieuw in dienst met een fulltime salaris hoger dan € 137.800 bruto per jaar, ontvangt u van ons informatie over de Netto pensioenregeling. Wij krijgen deze informatie automatisch door van uw werkgever. U laat via een meegestuurd formulier aan ons weten of u ervoor kiest om deel te nemen aan de Netto pensioenregeling. Deelname is niet verplicht.

Jaarlijks per 1 januari is er een mogelijkheid om deel te gaan nemen aan de Netto pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3

Meer informatie over de Netto pensioenregeling vindt u in de Pensioen 1-2-3.

Klik hier