Buitenland

Als u in het buitenland woont, maken wij gewoon uw pensioen naar u over. Administratief gezien zijn er wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Wij hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet:

Verhuizen naar of in het buitenland

Geef een verhuizing naar het buitenland altijd aan ons door. Wij betalen uw pensioen ook uit als u in het buitenland woont. U blijft belasting betalen over uw pensioen. Waar u de belasting betaalt, hangt af van de afspraken tussen Nederland en het land waar u woont.

Als u in het buitenland woont en daar verhuist, moet u de adreswijziging ook altijd zelf aan ons doorgeven.

Uitbetaling van uw pensioen

Het is mogelijk om uw pensioen rechtstreeks op uw buitenlandse rekeningnummer te ontvangen. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor een overschrijving vanuit het buitenland.

U kunt mogelijk vrijstelling krijgen van loonheffing op uw pensioen. Dit moet u aanvragen bij de Belastingdienst Buitenland Heerlen met het formulier Vrijstelling van loonheffing. U vindt dit formulier bij de Documenten. Als u vrijstelling krijgt, ontvangt u van de Belastingdienst een verklaring. Wij krijgen van de Belastingdienst een kopie van de verklaring en verwerken dit vervolgens op uw pensioen.

Bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita)

Als u in het buitenland woont, ontvangt u van ons jaarlijks het verzoek om een bewijs van in leven zijn in te vullen. Officieel heet dit bewijs een Attestatie de Vita. Hiermee toont u aan dat u nog in leven bent. Dit bewijs moet ingevuld worden door een notaris, rechter of de burgerlijke stand van de gemeente waarin u woont.

Uw situatie verandert

Trouwen in het buitenland

Uw pensioen is vastgesteld op uw pensioendatum. Trouwen na uw pensioendatum heeft geen invloed op uw pensioen. Als u na uw pensioendatum trouwt, dan heeft uw nieuwe partner geen recht op een partnerpensioen als u komt te overlijden.

Scheiden in het buitenland

U moet ons zelf op de hoogte stellen als u gescheiden bent. Wij ontvangen dan graag gewaarmerkte kopieën van de huwelijksakte en het bewijs van echtscheiding. Vermeld hierbij hoe u het pensioen wilt verdelen.

Let op: Als u getrouwd bent nadat u met pensioen bent gegaan en u gaat scheiden, dan heeft uw ex-partner geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen en/of partnerpensioen.

Overlijden in het buitenland

Wij krijgen geen overlijdensberichten uit het buitenland. Als u komt te overlijden, ontvangen wij graag uw overlijdensakte van uw nabestaanden. Aan de hand hiervan sturen wij de benodigde stukken voor het aanvragen van het partnerpensioen.