Overlijden

Als u komt te overlijden, ontvangen uw partner en/of kinderen een partnerpensioen en wezenpensioen.

Voor uw partner

Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf uw overlijden tot aan het overlijden van uw partner. Woont u samen? Dan zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Klik hier voor meer informatie.

Anw-hiaat pensioen

Als uw partner de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en géén recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering van de overheid, ontvangt uw partner van ons een Anw-hiaat pensioen. Klik hier voor meer informatie over het Anw-hiaat pensioen.

Voor uw kinderen

Het wezenpensioen wordt uitbetaald tot uw kinderen 18 jaar zijn. Studeren uw kinderen? Dan krijgen zij een wezenpensioen tot hun 27e jaar. Hiervoor moeten zij ons jaarlijks een studieverklaring opsturen. 

Netto pensioen

Heeft u een fulltime salaris hoger dan € 137.800 bruto per jaar en neemt u deel aan de Netto pensioenregeling? Uw partner en kinderen hebben dan misschien recht op een netto partnerpensioen en wezenpensioen. Klik hier voor meer informatie.

Wat moeten uw partner en/of kinderen doen na uw overlijden?

Als u komt te overlijden, ontvangen wij automatisch bericht van de gemeente waar u woont. Wij nemen dan contact op met uw nabestaanden. 

Wij ontvangen géén bericht van uw overlijden als u in het buitenland woont. In dat geval ontvangen wij graag uw overlijdensakte van uw nabestaanden. Aan de hand hiervan sturen wij alsnog de benodigde stukken voor het aanvragen van het partnerpensioen en wezenpensioen. 

Overlijden

Als u komt te overlijden, ontvangen uw partner en/of kinderen een partnerpensioen en wezenpensioen.

Voor uw partner

Het partnerpensioen wordt uitbetaald vanaf uw overlijden tot aan het overlijden van uw partner. Woont u samen? Dan zijn er voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Klik hier voor meer informatie.

Voor uw kinderen

Het wezenpensioen wordt uitbetaald tot uw kinderen 18 jaar zijn. Studeren uw kinderen? Dan krijgen zij een wezenpensioen tot hun 27e jaar. Hiervoor moeten zij ons jaarlijks een studieverklaring opsturen. Het wezenpensioen wordt tot de 18 jarige leeftijd overgemaakt aan de voogd van uw kinderen. Zodra uw kinderen 18 jaar zijn, ontvangen zij het wezenpensioen zelf.

Wat moeten uw partner en/of kinderen doen na uw overlijden?

Als u komt te overlijden, ontvangen wij automatisch bericht van de gemeente waar u woont. Wij nemen dan contact op met uw nabestaanden. 

Wij ontvangen géén bericht van uw overlijden als u in het buitenland woont. In dat geval ontvangen wij graag uw overlijdensakte van uw nabestaanden. Aan de hand hiervan sturen wij alsnog de benodigde stukken voor het aanvragen van het partnerpensioen en wezenpensioen.

Foto: Pexels

Bent u gepensioneerd?

Kijk wat er voor u van toepassing is.

Klik hier
Bent u deelnemer?

Kijk wat er voor u van toepassing is.

Klik hier

Pensioen 1-2-3

Meer informatie over de gevolgen van uw overlijden vindt u in de Pensioen 1-2-3.

Klik hier