Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Pon. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 maart 2024110,9%111,0%
29 februari 2024111,1%110,9%
31 januari 2024109,9%110,7%
31 december 2023110,2%110,5%
30 november 2023112,2%110,3%
31 oktober 2023113,1%109,9%
30 september 2023113,8%109,5%
31 augustus 2023111,2%108,9%
31 juli 2023111,6%108,5%
30 juni 2023110,0%107,9%
31 mei 2023109,2%107,5%
30 april 2023108,7%107,2%

Verhogen van het pensioen (toeslag)

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. En dat betekent dat u met uw geld minder kan kopen. Pensioenfonds Pon probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Pon.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Pon een beperkte toeslag geven. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt nauwelijks compensatie voor de huidige inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 werd het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds PonToeslag 1 januari 2024
0,80%

Wilt u weten hoe deze verhoging tot stand is gekomen? Klik dan hier voor meer informatie.

Anw-hiaat pensioen

Met betrekking tot het Anw-hiaat pensioen is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het moment waarop het Anw-hiaat pensioen is ingegaan en van de indiensttredingsdatum van de overleden deelnemer:

  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2021, dan geldt een vaste toeslag van 1,50% per jaar.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer was al vóór 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 1,50%. De toeslag hiervoor is mede afhankelijk van de stijging van de wettelijke Anw-uitkering.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer is op of na 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 0,80%.
Anw-hiaat pensioenToeslag 1 januari 2024
Ingegaan vóór 1 januari 20211,50% (vaste toeslag)
Ingegaan ná 1 januari 2021
– Indiensttredingsdatum vóór 1 januari 20211,50%
– Indiensttredingsdatum op of na 1 januari 20210,80%

Herstelplan

Elk pensioenfonds heeft een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Als de beleidsdekkingsraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet er een herstelplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds Pon heeft een herstelplan. Meer informatie over het herstelplan vindt u hier.

Kosten

Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2022
Totaal aantal deelnemers11.184
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 166
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 890
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,63%