Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Pon. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
30 april 2022105,3%103,4%
31 maart 2022104,7%103,2%
28 februari 2022102,6%103,0%
31 januari 2022102,7%103,0%
31 december 2021104,0%102,9%
30 november 2021102,5%102,7%
31 oktober 2021103,2%102,5%
30 september 2021103,0%102,2%
31 augustus 2021103,1%102,0%
31 juli 2021102,6%101,8%
30 juni 2021103,4%101,6%
31 mei 2021103,2%101,4%

Herstelplan

Elk pensioenfonds heeft een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Als de beleidsdekkingsraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet er een herstelplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds Pon heeft een herstelplan. Meer informatie over het herstelplan vindt u hier.

Kosten

Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken. Onderstaande cijfers van 2020 hebben betrekking op voormalig Stichting Pensioenfonds Pon (Ring P).

2020
Totaal aantal deelnemers9.478
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 203
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 864
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd vermogen

0,55%