Financiële situatie

Om de financiële situatie van een pensioenfonds te bepalen, wordt er gekeken naar de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen. Met andere woorden, de dekkingsgraad laat zien of er voldoende geld beschikbaar is om nu en in de toekomst de pensioenen uit te betalen.

Bijvoorbeeld: De dekkingsgraad is 110%. Dan staat tegenover iedere € 100,- die aan pensioen betaald moet worden, een vermogen van € 110,-. Er is dus genoeg vermogen om aan de verplichting te voldoen.

Beleidsdekkingsgraad

Bij het maken van financiële beslissingen moet een pensioenfonds gebruikmaken van de beleidsdekkingsgraad, bijvoorbeeld voor het verhogen van het pensioen (toeslag). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Het overzicht toont de dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Pon. Dit overzicht wordt maandelijks geactualiseerd.

DekkingsgraadBeleidsdekkingsgraad
31 oktober 2023113,1%109,9%
30 september 2023113,8%109,5%
31 augustus 2023111,2%108,9%
31 juli 2023111,6%108,5%
30 juni 2023110,0%107,9%
31 mei 2023109,2%107,5%
30 april 2023108,7%107,2%
31 maart 2023108,9%106,9%
28 februari 2023109,5%106,6%
31 januari 2023107,4%106,0%
31 december 2022107,5%105,6%
30 november 2022107,3%105,3%

Verhogen van het pensioen (toeslag)

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. En dat betekent dat u met uw geld minder kan kopen. Pensioenfonds Pon probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwikkeling. Deze verhoging heet ook wel toeslag. De toeslag is voorwaardelijk en is afhankelijk van de financiële situatie van Pensioenfonds Pon.

Op basis van de huidige financiële situatie kan Pensioenfonds Pon een zeer beperkte toeslag geven. Uw pensioen stijgt minder dan de prijsontwikkeling en biedt nagenoeg geen compensatie voor de huidige hoge inflatie.

Verhoging (toeslag) per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 werd het pensioen als volgt verhoogd:

Pensioenfonds PonToeslag 1 januari 2023
0,38%

Reden beperkte verhoging (toeslag)

Een belangrijke reden voor de beperkte toeslag is dat het pensioen dat is opgebouwd vóór 1 januari 2015 nog is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden. Deze herverzekering biedt een bescherming als het financieel minder goed gaat met het pensioenfonds; het pensioen wordt minder snel verlaagd. Herverzekering zorgt er ook voor dat, als het financieel beter wordt, er minder snel een toeslag kan worden verleend.

Nieuwe regels verhoging door pensioenakkoord

Door de komst van het nieuwe pensioenakkoord zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van soepelere regels voor het verhogen van de opgebouwde pensioenaanspraken. Eén van de voorwaarden die wordt gesteld, is dat een pensioenfonds de verwachting heeft om de huidige opgebouwde pensioenaanspraken in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel.

Op dit moment is Pensioenfonds Pon nog niet zo ver in het traject van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel om deze verwachting te kunnen uitspreken. Pensioenfonds Pon kan daarom geen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra toeslag op uw opgebouwde pensioenaanspraken te verlenen.

Anw-hiaat pensioen

Met betrekking tot het Anw-hiaat pensioen is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het moment waarop het Anw-hiaat pensioen is ingegaan en van de indiensttredingsdatum van de overleden deelnemer:

  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan vóór 1 januari 2021, dan geldt een vaste toeslag van 1,50% per jaar.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer was al vóór 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 1,50%. De toeslag hiervoor is mede afhankelijk van de stijging van de wettelijke Anw-uitkering.
  • Als het Anw-hiaat pensioen is ingegaan op of na 1 januari 2021 en de overleden deelnemer is op of na 1 januari 2021 in dienst getreden, dan geldt een toeslag van 0,38%.
Anw-hiaat pensioenToeslag 1 januari 2023
Ingegaan vóór 1 januari 20211,50% (vaste toeslag)
Ingegaan ná 1 januari 2021
– Indiensttredingsdatum vóór 1 januari 20211,50%
– Indiensttredingsdatum op of na 1 januari 20210,38%

Herstelplan

Elk pensioenfonds heeft een vereiste dekkingsgraad. De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Als de beleidsdekkingsraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, moet er een herstelplan ingediend worden bij De Nederlandsche Bank. Pensioenfonds Pon heeft een herstelplan. Meer informatie over het herstelplan vindt u hier.

Kosten

Pensioenfonds Pon maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld de administratie, zoals de uitbetaling van de pensioenen en het maken van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Er worden ook kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Er worden bijvoorbeeld kosten gemaakt bij aankoop of verkoop van beleggingen. In het jaarverslag vindt u meer informatie over de kosten die wij maken.

2022
Totaal aantal deelnemers11.184
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer€ 166
Totale pensioenuitvoeringskosten (x € 1.000)€ 890
Kosten vermogensbeheer uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd vermogen
0,63%