Nieuwe regels voor pensioen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. In deze wet zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Dat de wet nu is ingegaan, betekent niet dat uw pensioen direct verandert. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Tot die tijd blijven de oude regels gelden en wijzigt er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Pon.

Het uitgangspunt van de nieuwe regels blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd: werkgever en werknemer leggen geld in. Mee- en tegenvallers worden met elkaar gedeeld.

Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe regels, moet er achter de schermen veel geregeld worden. Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de Wet toekomst pensioenen (Wtp) en de uitvoering daarvan binnen Pensioenfonds Pon.

De nieuwe regels in een notendop

De wet kent 3 doelen: een persoonlijke en duidelijkere pensioenopbouw, een pensioen dat meebeweegt met de economie en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige tijd.

Als we over zijn op de nieuwe regels, bouwt iedereen een vermogen op in plaats van aanspraken. Dit vermogen wordt opgebouwd met de premies, de rendementen en eventuele andere bijdragen. Het vermogen wordt omgezet in pensioen zodra iemand met pensioen gaat.

Het pensioen wordt afhankelijker van de economie en de rendementen op de beleggingen. De eis dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen vanaf een bepaalde dekkingsgraad verdwijnt. Als het financieel goed gaat, worden de pensioenen daarom eerder verhoogd. Als het financieel slechter gaat, kunnen de pensioenen ook eerder worden verlaagd. In de nieuwe regels bestaan er wel bepaalde mogelijkheden voor pensioenfondsen om deze schokken zo veel mogelijk op te vangen.

Hoe gaat het nu verder voor Pensioenfonds Pon?

Hoe de uitwerking van de nieuwe regels bij Pensioenfonds Pon eruit komt te zien, weten wij nog niet. Nu de wet is aangenomen, zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon aan zet. De werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en nemen daarin de nieuwe regels mee. Ook Pensioenfonds Pon bereidt zich intussen voor op de overgang naar de nieuwe regels. Pon streeft ernaar dat de pensioenregeling op basis van de nieuwe pensioenregels op 1 januari 2026 ingaat.

Waarom komen er nieuwe pensioenregels? Deze video geeft antwoord.

Video afkomstig van www.pensioenduidelijkheid.nl