Tijdlijn invoering nieuwe regels pensioen

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Op 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen overstappen naar de nieuwe regels. Wat gebeurt er tot die tijd?

Tijdlijn

Toelichting tijdlijn

1 juli 2023

De Wet toekomst pensioenen is ingegaan. Dit betekent dat de nieuwe regels voor pensioen van kracht zijn. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels.

In de tussentijd:
De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon zijn nu eerst aan zet. De werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en nemen daarin de nieuwe regels mee. Ook Pensioenfonds Pon bereidt zich intussen voor op de overgang. 

1 januari 2025

De werkgevers- en werknemersinstanties binnen Pon moeten definitieve afspraken hebben gemaakt over de nieuwe pensioenregeling. Pensioenfonds Pon beoordeelt of deze afspraken uitvoerbaar zijn en of de gemaakte afspraken evenwichtig zijn voor voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

In de tussentijd:
Pensioenfonds Pon bereidt de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor en informeert u over de nieuwe pensioenregeling.

1 januari 2026

Pensioenfonds Pon heeft de ambitie om de nieuwe regels in te voeren op 1 januari 2026. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

1 januari 2028

Op 1 januari 2028 hebben alle pensioenfondsen de nieuwe regels ingevoerd.