Pensioenfonds Pon heeft een herstelplan

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad, vraagt De Nederlandsche Bank (DNB) pensioenfondsen om een herstelplan in te dienen. In een herstelplan staat beschreven hoe een pensioenfonds binnen maximaal 10 jaar naar de vereiste dekkingsgraad herstelt.

De vereiste dekkingsgraad laat het vermogen zien dat een pensioenfonds ten minste zou moeten hebben. Wanneer een pensioenfonds niet over dat vermogen beschikt, is er een reservetekort. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg vermogen om alle pensioenen te betalen. Bij het maken van financiële beslissingen wordt het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gebruikt. Dit gemiddelde wordt de beleidsdekkingsgraad genoemd.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Pon is per 31 december 2020 lager dan de vereiste dekkingsgraad. Er is daarom een herstelplan ingediend bij DNB. Dit herstelplan is door DNB goedgekeurd.

De gehanteerde uitganspunten voor de vaststelling van het geactualiseerde herstelplan zijn hierbij voor Pensioenfonds Pon als volgt:

  • Dekkingsgraad 31 december 2020
  • Beleidsdekkingsgraad 31 december 2020
  • Vereiste dekkingsgraad 31 december 2020 

101,7%;
100,6%;
106,1%.

Op basis van het ingediende herstelplan komt de beleidsdekkingsgraad naar verwachting in 2031, na 11 jaar, weer boven de vereiste dekkingsgraad uit. Dit betekent dat het herstelplan niet binnen de maximale hersteltermijn van 10 jaar wordt gehaald. Er is echter vanuit de overheid de mogelijkheid geboden aan pensioenfondsen om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling, waarbij er gebruik kan worden gemaakt van een verlengde hersteltermijn van 12 jaar. Voor Pensioenfonds Pon is van deze vrijstellingsregeling gebruik gemaakt. Door gebruik te maken van de vrijstellingsregeling wordt het herstel van de dekkingsgraad nauwelijks vertraagd (hersteltermijn 11 jaar in plaats van 10 jaar). Tevens worden onnodige kortingen voorkomen in het licht van de transitie naar het nieuwe pensioenstelstel.

Foto: Pexels