Wet toekomst pensioenen is ingegaan

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. In deze wet zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Dat de wet nu is ingegaan, betekent niet dat uw pensioen direct verandert. Pensioenfondsen hebben tot 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Tot die tijd blijven de oude regels gelden en wijzigt er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Pon.

Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe regels, moet er achter de schermen veel geregeld worden. De werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon zijn nu eerst aan zet. De werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en nemen daarin de nieuwe regels mee. Ook Pensioenfonds Pon bereidt zich intussen voor op de overgang. Zodra de nieuwe pensioenregeling er is, wordt duidelijk wat er voor uw pensioen gaat veranderen. Tot die tijd, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kijk op www.onsnieuwepensioen.nl voor meer informatie over de nieuwe regels.

Foto: Pexels.com