Wet toekomst pensioenen aangenomen

Na de Tweede Kamer is ook de Eerste Kamer akkoord met de Wet toekomst pensioenen. In de Wet toekomst pensioenen staan de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Op 1 juli 2023 gaat de wet in en start de overgangsfase. Pensioenfondsen krijgen tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar de nieuwe regels. Op dit moment verandert er dus nog niets voor uw pensioen bij Pensioenfonds Pon.

Het uitgangspunt van de nieuwe regels blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd: werkgever en werknemer leggen geld in. Mee- en tegenvallers worden met elkaar gedeeld.

Wat gaat er veranderen?

De wet kent 3 doelen: een persoonlijke en duidelijkere pensioenopbouw, een pensioen dat meebeweegt met de economie en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij de huidige tijd.

Iedereen bouwt over een paar jaar een vermogen op in plaats van aanspraken. Dit vermogen wordt opgebouwd met de premies, de rendementen en eventuele andere bijdragen. Het vermogen wordt omgezet in pensioen zodra men met pensioen gaat.

Het pensioen wordt afhankelijker van de economie en de rendementen op de beleggingen. De eis dat een pensioenfonds de pensioenen pas mag verhogen vanaf een bepaalde dekkingsgraad verdwijnt. Als het financieel goed gaat, worden de pensioenen daarom eerder verhoogd. Als het financieel slechter gaat, kunnen de pensioenen ook eerder worden verlaagd. In de nieuwe regels bestaan er wel bepaalde mogelijkheden voor pensioenfondsen om deze schokken zo veel mogelijk op te vangen.

Hoe gaat het nu verder voor Pensioenfonds Pon?

Hoe de uitwerking van de nieuwe regels bij Pensioenfonds Pon eruit komt te zien, weten wij nog niet. Nu de wet is aangenomen, zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties binnen Pon aan zet. De werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen over de inhoud van de nieuwe pensioenregeling en nemen daarin de nieuwe regels mee. Ook Pensioenfonds Pon bereidt zich intussen voor op de overgang naar de nieuwe regels.

Wij houden u op de hoogte over de overgang naar de nieuwe regels.

Foto: Pexels.com