De Pensioen3daagse is gestart!

Vandaag is de Pensioen3daagse gestart! Dit is een initiatief van de overheid dat jaarlijks wordt georganiseerd om Nederlanders pensioenbewuster te maken. In deze 3 dagen vraagt Pensioenfonds Pon extra aandacht voor uw pensioen. Dit doen wij met 3 verschillende onderwerpen. Het onderwerp van vandaag is uw pensioenleeftijd.

Wat is mijn pensioenleeftijd?

Enkele weken geleden heeft u uw uniform pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Volgens het UPO ontvangt u pensioen vanaf 68 jaar. Bouwde u voor 2015 al pensioen op bij Pensioenfonds Pon? Dan staat er ook een bedrag genoemd dat u vanaf 65 jaar ontvangt. De AOW-leeftijd daarentegen is weer anders dan de genoemde leeftijden. Wat is nu exact uw pensioenleeftijd? Wij geven u graag een toelichting.

De pensioenrichtleeftijd is 68 jaar

Er wordt pensioen opgebouwd tot 68 jaar. Dit is de pensioenrichtleeftijd. Dit betekent dat u, zolang u werkt, pensioen opbouwt tot uw 68-jarige leeftijd. U kunt er ook voor kiezen om eerder met pensioen te gaan, dit doet u in overleg met uw werkgever.

Bouwde u vóór 1 januari 2015 pensioen op Pensioenfonds Pon?

Vóór 1 januari 2015 was de pensioenleeftijd 65 jaar. Op uw UPO staat het pensioen dat u opbouwde tot 2015 nog steeds apart geadministreerd: Het UPO toont een pensioen dat u ontvangt vanaf 65 jaar. Daarnaast wordt een bedrag getoond dat u ontvangt vanaf 68 jaar. Dit is het pensioen dat u heeft opgebouwd vanaf 1 januari 2015.

Vanaf wanneer ontvang ik mijn pensioen?

Het pensioen kan maar één ingangsdatum hebben. U bepaalt zelf wanneer uw pensioen ingaat. Was u in dienst vóór 1 januari 2015, dan is het niet zo dat u vanaf 65 jaar een gedeelte van het pensioen ontvangt en dat vanaf 68 jaar het restant wordt uitgekeerd. Het totale pensioen wordt opnieuw berekend uitgaande van de datum waarop u met pensioen wenst te gaan.

Voorbeeld

U heeft een pensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar en u heeft een pensioen met pensioenrichtleeftijd 68 jaar. U kiest ervoor om te stoppen op 67 jaar.

Het pensioen met pensioenrichtleeftijd 68 jaar zal worden verlaagd. De reden hiervoor is dat het pensioenfonds over een langere periode zal moeten uitkeren. Daarnaast wordt er een jaar minder pensioen opgebouwd.

Het pensioen met pensioenrichtleeftijd 65 jaar zal worden verhoogd. Het pensioen gaat later in, wat betekent dat de uitkeringsduur korter wordt.

Uitstellen en vervroegen van het pensioen

AOW-leeftijd

De leeftijd waarop u AOW ontvangt is wettelijk bepaald. De AOW-leeftijd is afhankelijk van de levensverwachting: Hoe ouder de Nederlandse bevolking wordt, hoe hoger de AOW-leeftijd. De datum waarop u AOW ontvangt staat vast. Het is dus niet mogelijk om deze eerder of later te laten ingaan. Wilt u weten wanneer u AOW ontvangt? Vul dan uw geboortedatum in op deze site.

Meer informatie over uw pensioen?

Als er nog vragen zijn, neem dan contact op met Pensioenfonds Pon. Zij zijn bereikbaar via e-mail [email protected] of op telefoonnummer 088 60 60 271.