Uniform Pensioenoverzicht Anw-hiaat pensioenregeling

Deze week worden de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) verstuurd voor de Anw-hiaat pensioenregeling.

Wat is de Anw-hiaat pensioenregeling?

Als u komt te overlijden dan krijgt uw partner mogelijk een Anw-hiaat pensioen. Dit is een extra uitkering naast het partnerpensioen uit de basispensioenregeling. Meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling vindt u hier.

Veelgestelde vragen UPO Anw-hiaat pensioenregeling

1. Er staat geen ouderdomspensioen vermeld op het UPO

In de Anw-hiaat pensioenregeling bouwt u geen pensioen op. De regeling biedt de mogelijk op een uitkering bij overlijden. U bouwt ouderdomspensioen op in uw basispensioenregeling. Hiervoor ontvangt u een apart UPO.

2. Ik ben uit dienst, volgens mijn UPO niet

Het UPO gaat uit van de situatie op 1 januari 2021. Bent u in de loop van dit jaar uit dienst getreden, dan ontvangt u een stopbrief van ons. De stopbrief is de bevestiging dat uw uitdiensttreding is verwerkt.

3. Ik ben nieuw in de pensioenregeling en heb geen UPO ontvangen

Bent u in de loop van 2021 in dienst getreden, dan ontvangt u volgend jaar uw eerste UPO van ons.

4. Ik heb een partner, maar geen UPO ontvangen

Alle actieve deelnemers met een partner nemen deel aan de Anw-hiaat pensioenregeling. Is uw partner niet bij ons bekend, dan kunt u uw partner aanmelden. Hiermee zorgt u ervoor dat uw partner na uw overlijden mogelijk een Anw-hiaat pensioen van ons ontvangt. Meer informatie over het aanmelden van uw partner vindt u hier.

5. Staat het bedrag op het UPO ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het tabblad “Als mijn situatie verandert”. Kiest u hier voor “overlijden”, dan vindt u hier het bedrag dat staat op het UPO van de Anw-hiaat pensioenregeling. Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt het Anw-hiaat bedrag aangepast voor de actieve deelnemers. Op het UPO staat het Anw-hiaat bedrag per 1 januari 2021. Per 1 juli 2021 is het Anw-hiaat bedrag € 16.042,44.

6. Waar vind ik de factor A?

Factor A zegt iets over de pensioenaangroei in het afgelopen jaar. In de Anw-hiaat pensioenregeling wordt geen pensioen opgebouwd. De factor A voor deze regeling is daarom altijd € 0,00.

7. Waar vind ik de details van mijn pensioenregeling?

Wat er wel of niet is geregeld in de Anw-hiaat pensioenregeling leest u in Pensioen 1-2-3.

8. Wanneer ontvang ik het UPO voor de basispensioenregeling?

Het UPO voor de basispensioenregeling ontvangt u vóór 1 oktober.

Foto: Pexels.com