Nieuwe regels voor pensioen: stand van zaken

Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe regels voor pensioen. De manier waarop u pensioen opbouwt, gaat ook veranderen. Met dit bericht informeren wij u over de huidige stand van zaken en de stappen die de komende tijd gaan worden genomen.

In de Wet toekomst pensioenen (Wtp) zijn de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland vastgelegd. Het opbouwen van het persoonlijke pensioenvermogen kan volgens de nieuwe regels op twee nieuwe manieren: via de solidaire premieregeling of via de flexibele premieregeling.

  • In de solidaire premieregeling wordt er collectief belegd en worden risico’s gedeeld.
  • In de flexibele premieregeling wordt er individueel belegd en worden risico’s nauwelijks gedeeld.

De werkgevers- en werknemersorganisaties zijn momenteel met elkaar in gesprek over de nieuwe pensioenregeling. Samen maken zij keuzes en bepalen zij hoe de nieuwe pensioenregeling eruit komt te zien. We verwachten dat de afspraken over de nieuwe pensioenregeling in de tweede helft van 2024 bekend zijn. Hou onze website goed in de gaten!

Pensioenfonds Pon is betrokken bij de gesprekken met de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zo kijken wij of de afspraken die worden gemaakt, goed uitvoerbaar en evenwichtig zijn. Dit betekent dat de afspraken eerlijk en transparant moeten zijn voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Pensioenfonds Pon toetst bij de beslissingen van werkgevers- en werknemersorganisaties of voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

De afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties maken over de pensioenregeling, komen te staan in een transitieplan. Dit transitieplan moet uiterlijk 1 januari 2025 gereed zijn. Het transitieplan plaatsen we op onze website. Pensioenfonds Pon werkt de afspraken in het transitieplan verder uit in een communicatieplan en een implementatieplan. Het streven is dat de nieuwe pensioenregeling ingaat op 1 januari 2026.

Wij begrijpen dat veranderingen in de pensioenregeling veel vragen kunnen oproepen. Zodra de details van de nieuwe pensioenregeling steeds meer bekend worden, informeren wij u hierover. We willen de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk laten verlopen en ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd blijft. Op onze website hebben we een speciale pagina gewijd aan de Wtp waar u informatie over de nieuwe regels kunt vinden.

Foto: Pexels.com