Bouwt u actief pensioen op en deed u dit al vóór 2015?

Als u op 31 december 2014 deelnam aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Pon en u bent sindsdien onafgebroken deelnemer gebleven, dan heeft u recht op een extra verhoging (toeslag) van het pensioen dat u tot 31 december 2014 heeft opgebouwd.

Het pensioen dat u tot 31 december 2014 opbouwde via de pensioenregeling van Pensioenfonds Pon, is herverzekerd bij Nationale-Nederlanden. Voor dit pensioen is een toeslagdepot gevormd. Uit het toeslagdepot komt een extra verhoging (toeslag) over de opgebouwde pensioenaanspraken bij Nationale-Nederlanden van 1,56%. In het videojaaroverzicht 2021 wordt een toelichting gegeven op het toeslagdepot (vanaf minuut 12.05).

De toeslag op het herverzekerde pensioen bij Nationale-Nederlanden wordt opgeteld bij het ‘pensioen vanaf 68 jaar’. Dit ziet u terug op het Uniform Pensioenoverzicht dat u medio dit jaar ontvangt.