‘Bedrag ineens’ uitgesteld naar 1 januari 2025

Er komt een mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen op het moment dat u uw pensioen in laat gaan. Deze mogelijkheid is onderdeel van de nieuwe regels voor het pensioenstelsel in Nederland. Het was de bedoeling dat de mogelijkheid om een bedrag ineens op te nemen vanaf 1 juli 2024 zou ingaan. Deze datum is politiek niet haalbaar. Het wetsvoorstel hierover moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer. De ingangsdatum is daarom opgeschoven en is op zijn vroegst 1 januari 2025.

Wat is bedrag ineens?

Het bedrag ineens betekent dat u een deel van de waarde van uw pensioen in één keer krijgt uitgekeerd als u uw pensioen laat ingaan. U kunt dan maximaal 10% van de waarde van uw pensioen in één keer laten uitbetalen, minder kan dus ook. Als u kiest voor een bedrag ineens, wordt uw maandelijkse pensioen wel lager.

Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, wordt het bedrag ineens toegevoegd als een nieuwe keuze voor uw pensioen. Als u uw pensioen laat ingaan, heeft u verschillende keuzes om uw pensioen aan te passen naar uw persoonlijke situatie. Deze keuzes hebben invloed op de hoogte van uw pensioen. Benieuwd welke keuzes u nu heeft voor uw pensioen? Klik hier voor meer informatie.

Wat is de status het wetsvoorstel?

De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog goedkeuren. Zoals het er nu naar uitziet, behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel begin 2024. Na goedkeuring van de Tweede Kamer, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel moet minstens zes maanden voor de ingangsdatum goedgekeurd zijn, zodat pensioenfondsen voldoende tijd hebben zich voor te bereiden en de iedereen die met pensioen gaan over het bedrag ineens te informeren.

Mocht de behandeling van het wetsvoorstel vertraging oplopen, kan de ingangsdatum dus opschuiven. Wij houden u op de hoogte!

Foto: Pexels.com